Een nieuwe toekomst tegemoet door samen met je coach te werken aan je eigen doelen.
Hulp bij o.a.:

Coachingsvisie

Human Social Support is opgericht in 2009 uit het idee dat veel patiënten de behoefte hebben aan ondersteuning bij het vormgeven van hun leven. Vaak komen klachten terug in stressvolle periodes of hebben klachten ertoe geleidt dat er diverse levensgebieden van de patiënt zijn aangetast. De impact van de klachten op het leven zijn zo groot, dat patiënt, naast eventuele behandeling extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning kan praktisch zijn, maar kan ook coachend zijn bij het uitproberen van nieuwe oplossingen.
 
De coaching heeft tot doel de zelfredzaamheid en autonomie van patiënten te vergroten. Dit betekent dan ook dat cliënt zijn doelen centraal staan. De coaching en ondersteuning sluit daarbij zo dicht mogelijk aan bij de context van de cliënt. De vorm van coaching, zoals het thuis bezoeken en dagelijks telefonisch of e-mail contact zijn daar voorbeelden van.
 
De coaching is niet gericht op behandeling van symptomen, daarvoor verwijzen we naar behandelcentra of specialisten. In de coaching wordt samen met cliënt gezocht naar oplossingen die de gevolgen van de klachten op de diverse levensgebieden kunnen verminderen. Belangrijkst daarbij is dat de cliënt het gevoel heeft er niet alleen voor te staan, maar altijd te kunnen vertrouwen op een coach als hij daar behoefte aan heeft. Client bepaald zoveel mogelijk zijn eigen doelen, vaak hebben die betrekking op een van onderstaande onderwerpen. Belangrijk blijft dat client zoveel als mogelijk zelf invulling geeft aan de doelstellingen.
                        
Human Social Support Coaching biedt coachende begeleiding bij o.a.:
- crisismanagement 
- post, budgettering en administratie
- slaap-, eet- en gewichtsproblemen
- dag en nacht structurering
- spanning, overbelasting en stress
- week structurering en/of reactivering
- ziektemanagement en terugval
- conflicten en omgaan met anderen
- relatie en familie
- huishoudelijke taken
- omgaan met depressie angst en paniek
- revalidatie en aanleren nieuwe
  vaardigheden
- woede en verdriet
 
Centraal in de visie staat dat cliënten in iedere fase hun eigen doelen formuleren en dat in de coaching rekening wordt gehouden met de beperkingen van cliënt als gevolg van zijn aandoening. Gezamenlijk met cliënt wordt gezocht naar werkbare oplossingen die aansluiten bij deze beperkingen. Daarna ondersteunt de coach bij het trainen en oefenen van de oplossing en worden oplossingen verfijnd totdat het beoogde doel is behaald. Bij de coaching wordt zoveel mogelijk teruggegrepen naar de in eerdere behandeling geleerde of aangereikte technieken. Indien de coach /psycholoog van mening is dat er behandeling noodzakelijk is, wordt patiënt hiervoor gemotiveerd. De coach/psycholoog doet de behandeling niet zelf.
© 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign