Persoonlijkheidsproblematiek
 
Ieder mens heeft zo zijn eigenaardigheden en vreemde karaktereigenschappen. We praten echter pas over persoonlijkheidsproblematiek als deze eigenschappen problemen of hinder veroorzaken voor de client of zijn omgeving. Wanneer je relaties, werk en verdere leven daar ernstig onder lijden, noemen we dat een persoonlijkheidsstoornis. Het gaat daarbij om klachten en verschijnselen die langdurig en hardnekkig aanwezig zijn. De klachten uiten zich op meerdere levensgebieden en zijn niet enkel een reactie op een bepaalde gebeurtenis. Je functioneren geeft vaak conflicten met je partner, familie, vrienden en collega’s of bekende op het werk. De verschijnselen bij persoonlijkheidsproblematiek lopen sterk uiteen. Sommige mensen hebben negatieve gedachten over zichzelf of kunnen niet goed omgaan met conflicten. Andere klachten zijn angst voor intimiteit, het er steeds toe moeten zetten sociale contacten aan te gaan, twijfelen en piekeren. Ook het niet goed kunnen stellen van eigen grenzen of het voortdurend moeten overheersen van anderen zijn vormen van persoonlijkheidsproblematiek. Verder kunnen klachten als angst, depressie, sociale fobie, trauma, verslaving en andere klachten samenhangen met persoonlijkheidsproblematiek.
 
Klachten en verschijnselen die op persoonlijkheidsproblematiek kunnen wijzen zijn:
- telkens terugkerende problemen met mensen in de omgeving;
- het niet goed richting aan het leven te kunnen geven;
- extreme gevoelsuitingen en/of sterke stemmingschommelingen;
- zich snel buitengesloten of afgewezen voelen;
- moeite hebben zelfstandig keuzes te maken;
- en zich angstig aan andere vastklampen;
- alles in het leven perfect of tot in de puntjes willen regelen;
- vermijden van relaties met andere of hier voortdurend conflicten in ervaren;
- voortdurend het gevoel hebben door anderen ondergewaardeerd te worden.
- wantrouwen en achterdocht.
 
Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek is het leven vaak een worsteling, stemmingen schommelen van somber en neerslachtig naar uitbundig en opgewekt. Anderen leven in voortdurende angst en onzekerheid. Hierdoor kan het moeilijk zijn de regie over het eigen leven te behouden. Veel clienten vallen terug in verslavingsgedrag.
 
Over het algemeen worden clienten met persoonlijkheidsstoornis geadviseerd een langdurige relatie op te bouwen met een behandelaar. Hierin wordt vaak inzicht verworven in hoe de problematiek zich ontwikkeld heeft en hoe de patient daar het beste mee om kan gaan. Coaching kan ter aanvulling dienen om te helpen met het opbouwen van meer structuur en kan steun bieden in geval van minder erge crisissen of tegenslagen. Naast psycho-educatie kunnen betrokken familieleden en vrienden in de coaching betrokken worden. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden en inzichten en door het vallen en op staan, leert de client met behulp van de coach om te gaan met zijn problematiek, zodat deze weer volledig de grip op zijn eigen leven gaat ervaren.
 
Wil je meer informatie over wat een coach in jouw situatie kan betekenen? Neem dan contact op of maak gebruik van het contactformulier.


© 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign