Een nieuwe toekomst tegemoet door samen met je coach te werken aan je eigen doelen.
Hulp bij o.a.:

Eerdere Behandeling en Diagnoses

In de meeste gevallen is er al een diagnose bij de client gesteld en heeft deze al een of meerdere behandelingen gehad. Om in aanmerking te komen voor een PGB (zie ook bekostiging) is een diagnose een voorwaarden. Daarbij is veel informatie van de client al beschikbaar via intake verslagen en behandelrapportages. Deze informatie is erg behulpzaam bij het coachingstraject en kan gebruikt worden in het plan van aanpak.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst heeft u recht op deze informatie en mag een betreffende behandelaar deze informatie alleen vrijgeven met uw toestemming. Daarom zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier voor het opvragen van deze informatie te ondertekenen.

Bij veel GGZ instellingen duurt het enkele weken voordat de informatie beschikbaar is. Het is daarom aan te bevelen in een zo vroeg mogelijk stadium dit verzoek te doen. In sommige gevallen zal een client de gegevens eerst willen bespreken voordat deze gebruikt worden in het plan van aanpak en de aanvraag naar het CIZ. Indien u dit wenst geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan zodat de coach hier rekening mee kan houden.

In sommige gevallen kan het zijn dat de behandeling nog moet starten of dat de client nog in behandeling is. In dat geval kan het bij sommige beperkingen en klachten verstandig zijn de coaching af te stemmen op de behandeling en is het verstandig met de behandelaar de coachingsdoelstellingen te bespreken. Ook in dit geval is uw toestemming hiervoor van belang.

Als deze fase is doorlopen en duidelijk is hoe het coachingstraject dient te worden ingezet kan met de verkregen informatie en de informatie uit het intake gesprek het plan van aanpak geschreven worden. Dit is in eerste intantie noodzakelijk voor de aanvraag van het Persoonsgebonden Budget bij het CIZ.

© 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign