Een nieuwe toekomst tegemoet door samen met je coach te werken aan je eigen doelen.
Hulp bij o.a.:

De bekostiging met een diagnose

Om in aanmerking te komen voor een PersoonsGebonden Budget dient een GGZ instelling of vrijgevestigde GZ psycholoog of psychiater een diagnose te hebben gesteld en dient u een of meerdere behandelingen te hebben gevolgd.

Een PersoonGebonden Budget is een door het Zorgkantoor toegekend budget, bedrag, dat wordt gebaseerd op een door het CIZ afgegeven indicatie. Dit bedrag kan door client vrijelijk aan zorg worden besteed. 

De aanvraag voor het PersoonsGebonden budget alsmede het schrijven van het plan van aanpak en de aanvraag ervoor wordt volledig door HSS-coaching verzorgd. Als een persoongebonden budget is toegekend wordt patient hiervan op de hoogte gebracht.

De bewaking van het budget geschiedt in eerste instantie door de client zelf of iemand uit diens systeem. Eventueel kan de budget bewaking een onderdeel vormen van de doelstellingen, bijvoorbeeld het voeren van een zelfstandige administratie. Automatische incasso behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.

Om de diagnose bij uw (eerdere) behandelaar op te kunnen vragen machtigt u HSS-Coaching deze gegevens op te vragen, middels een daarvoor gebruikt formulier.

      





© 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign