Autism, Asperger en andere stoornissen in het autoforme spectrum

Het gebeurt zelden dat een patient met autisme of een stoornis in het autoforme spectrum zichzelf aanmeldt. Vaak is het de omgeving die zich al dan niet terecht zorgen maakt over de client. Zijn belevingswereld is soms moeilijk te begrijpen en werkelijk contact lukt niet. Vooral bij het zelfstandig worden is het voor ouders moeilijk om client los te laten. 

Patienten in het autoforme spectrum zijn het meeste gebaadt bij structuur en regelmaat. Afwijking daarvan veroorzaakt chaos en stress en kan ze uiteindelijk ernstig ontregelen. Voor velen is bijvoorbeeld vakantie een hel.

Is de week structuur voor een patient eenmaal opgezet, dan is hij vaak prima in staat zelfstandig te wonen, werken en leven. Soms echter bij kleine wijzigingen en/of onduidelijkheden is het van belang dat de client kan terugvallen om iemand die hem helpt de structuur weer terug te vinden.

Velen zijn erg intelligent en het lijkt er vaak op dat ze wat minder behoefte hebben aan sociaal contact. Vooral voor partners is het ontbreken van  bepaalde vormen van intimiteit en genegenheid erg lastig te begrijpen. Veel van hun gedrag is weinig spontaan en echt aangeleerd.

Coaching helpt de client bij het opzetten en in stand houden van zijn weekstructuur. Daarnaast kan de coaching worden ingezet voor het verschaffen van psycho-educatie aan mensen uit het systeem.

Indien je informatie wenst voor een bekende of familielid, kan je gebruik maken van het contactformulier. Geef in dat geval aan wat je relatie is. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Uiteraard staat het je ook altijd vrij telefonisch contact te zoeken.

 © 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign