Een nieuwe toekomst tegemoet door samen met je coach te werken aan je eigen doelen.
Hulp bij o.a.:

Het plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat naast de diagnose, de samenvatting van (eerdere) behandeling en de resultaten, een overzicht van de coachingsdoelstellingen.

Gezamenlijk met je coaching wordt inzichtelijk gemaakt welke ondersteuning je nodig hebt en op welke gebieden je coaching wenst. De coaching van HSS is zoveel mogelijk gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Problemen waar client in het dagelijks leven mee te maken heeft staan dan ook in eerste instantie centraal. Deze problemen en de gevolgen ervan vormen de basis voor de doelstelling, die positief geformuleerd is, haalbaar is en motiveert om aan te werken. Bij iedere doelstelling staat een korte beschrijving van de werkwijze, de manier waarop de doelstelling bereikt zal worden. Hierbij is ook aandacht voor de vorm van de coaching, is dat bezoek, per mail of wellicht telefonisch.

Het plan van aanpak is de leiddraad voor de coaching en kan gedurende het traject worden aangevuld of bijgesteld. De bij aanvang gemaakte versie wordt gebruikt voor de aanvraag bij het CIZ. 

© 2009 - 2021 HSS-COACHING   |   info@hss-coaching.nl   |   Disclaimer   |   Aktief Webdesign